+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

นำเข้า - ส่งออก

บริษัท EuroThai Service & Consulting ได้ให้บริการลูกค้ามานานหลายปีแล้ว เกี่ยวกับการขนย้ายบ้านจากอิตาลีและขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำเข้าหรือส่งออก

เราสามารถเสนอราคาตามความต้องการของท่าน ตั้งแต่การขนส่งของใช้ส่วนตัว ในกรณีที่ย้ายไปพำนักในราชอาณาจักรไทย หรือในกรณีที่ท่านต้องการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเพื่อบริษัทของท่าน

เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้มานานหลายปี  โดยเราประสานงานกับเครือข่ายบริษัทขนส่งและผู้จัดส่งไทย เราสามารถรับประกันความปลอดภัยสูงสุดในงานด้านนี้