+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

บริการด้านใบอนุญาตขับขี่

บริษัท EuroThai Service & Consulting ให้บริการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทุกท่านที่มีความประสงค์พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยระยะยาว เช่น บริการด้านใบอนุญาตขับขี่

ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่บริษัทของเรา โดยเราจะชี้แจงแนวคิดและให้คำแนะนำในการขับขี่บนท้องถนนที่แสนวุ่นวายในประเทศไทย ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด

บริษัท EuroThai Service & Consulting สามารถแปลและรับรองใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศของท่านเพื่อสามารถนำไปเทียบใบขับขี่ไทย ณ กรมขนส่งทางบก ซึ่งจะได้รับใบขับไทยที่มีอายุใช้ได้สองปี

มาพบกับเราเพื่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากขั้นตอนการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ