+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

ผนกวีซ่า

บริษัท EUROTHAI Service & Consulting บริการและให้คำปรึกษา ด้านวีซ่าทุกชนิด ทั้งชาวอิตาเลียนที่ต้องการเดินทางเข้าและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งชาวไทยที่ต้องการเดินทางเข้าและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีด้วย

วีซ่าสำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลี

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าชนิดนี้ออกให้โดยดุลยพินิจของสถานทูตอิตาลี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน   การยื่นคำร้องขอวีซ่า มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนมาก โดยประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมากในการตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นในบัญญัติแห่งสาธารณรัฐอิตาลีเลขที่ 189 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 (เป็นที่รู้จักกันในนาม “Bossi-Fini”) ดังนั้น คุณสมบัติของฝ่ายผู้สมัครวีซ่าจึงมีความจำเป็นเช่นเดียวกับฝ่ายผู้เชิญของผู้สมัครด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ผู้สมัครวีซ่าควรมีระดับการศึกษาสูงเพียงพอ
  • สัญญาการจ้างงานเป็นลูกจ้างหรือหนังสือรับรองประกอบกิจการแต่เพียงผู้เดียวหรือบริษัทของผู้สมัครวีซ่า
  • ในกรณีที่มีสัญญาจ้างงาน ต้องแสดงสลิปเงินเดือนของผู้สมัครวีซ่าด้วย
  • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่า
  • จดหมายเชิญของชาวอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี
  • หนังสือรับรองจากธนาคารหรือบริษัทประกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดในระหว่างที่พำนักในประเทศอิตาลี
  • ประกันสุขภาพของผู้สมัครวีซ่า
  • ตั๋วเครื่องบินไปและกลับของผู้สมัครวีซ่า

เอกสารทั้งหมดเหล่านี้ รวมทั้งผลการให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครวีซ่า ทางสถานทูตอิตาลีจะทำการพิจารณาคำร้องขอว่าจะปฏิเสธวีซ่าหรืออนุมัติวีซ่าต่อไป  ประโยชน์ในทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของบริษัทเรา ซึ่งในช่วงระหว่างที่ลูกค้ายื่นคำร้องนั้น พบว่าลูกค้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี และลูกค้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งยากที่ผู้ยื่นคำร้องชาวไทยจะทำการร่างเอกสารและทำการยื่นโดยปราศจากคำแนะนำใด ๆ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน หากมีที่ปรึกษามืออาชีพอยู่ในพื้นที่ซึ่งคอยให้การดูแลด้านการปฏิบัติ จึงเพิ่มโอกาสในการสมัครวีซ่าให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยผ่านการเตรียมพร้อมของเอกสารต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการเตรียมพร้อมของผู้ยื่นคำร้องเพื่อทำการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายด้วย ลูกค้าจะไม่ถูกทอดทิ้งและไม่ต้องทำสิ่งใดนอกจากปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ของเราและรอฟังผลการอนุมัติวีซ่า

วีซ่าติดตามแฟน

วีซ่าประเภทนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่า ถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนที่แตกต่างแต่จะไม่ตกเป็นภาระให้กับลูกค้า เพราะเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้เกือบทั้งหมด  ถ้าเทียบกับวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว ความยุ่งยากนี้จึงส่งผลให้มีราคาที่แพงกว่า และใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารนานกว่า (ประมาณ 50-70 วัน) แต่ในทางกลับกันก็สามารถได้รับวีซ่าท่องเที่ยว 3 เดือน (สูงสุดที่จะได้รับ) จากความยุ่งยากนี้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทเราจะดีกว่า โดยจากประสบการณ์ของเรา เราสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับวีซ่าภายในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยจะทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมน้อยที่สุด เนื่องจากแต่ละกรณีมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน ในขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติและค่าใช้จ่ายนั้น จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่มีการติดต่อพูดคุยครั้งแรกกับลูกค้าก่อนเท่านั้น เพื่อทราบถึงความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการสอบถามข้อมูลและการสัมภาษณ์ของผู้สมัครนั้น จะไม่มีข้อผูกมัดและค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ถึงแม้จะเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลก็ตาม

วีซ่าสำหรับชาวอิตาเลียนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย

วีซ่ามีมากมายหลายประเภทและแตกต่างกันไป โดยชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้องขอ เพื่อได้รับในประเทศไทย ประเภทวีซ่าแบ่งออกได้ดังนี้

วีซ่านักท่องเที่ยว

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในฐานะนักท่องเที่ยวได้ 3 เดือน โดยไม่อนุญาตให้มีการทำงานโดยเด็ดขาด

วีซ่ากีฬา (NON-S)

สำหรับผู้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการแข่งขันกีฬา

วีซ่าการศึกษา (NON-ED)

สำหรับนักศึกษา

วีซ่าธุรกิจ (NON-B)

ที่เรียกว่าวีซ่า “เพื่อการทำงาน” ซึ่งจำเป็นเพื่อได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 

วีซ่านักลงทุน (NON-IB)

เพื่อการลงทุน โดยได้รับการร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment)

วีซ่าเพื่อการอื่น (NON-O)

ตัวอักษร “O” หมายถึง “อื่น ๆ” ซึ่งไม่รวมอยู่ในวีซ่าทุกประเภทที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น รวมทั้งวีซ่าที่นิยมขอกัน เช่น “วีซ่าเกษียณ” และ “วีซ่าที่ได้รับโดยการแต่งงานกับภรรยาชาวไทย”