+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

แผนกกฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในประเทศไทยนั้น เป็นได้ทั้งทนายความชาวไทยทั้งชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน แน่นอนว่าการดำเนินคดีนั้น ทนายความไทยหากขาดการช่วยเหลือสนับสนุนจากทนายความต่างชาติก็สามารถทำได้  แต่ในทางตรงกันข้ามไม่ได้เป็นเช่นนั้น

เพื่อสามารถอ่านเอกสารทั้งหมดของหมายศาลได้นั้น จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอิตาเลียน หรือเพื่อให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี ก็จำเป็นต้องมีล่ามแปลระหว่างมีการว่าความ เพื่อสามารถถามหรือตอบผู้พิพากษาได้ในระหว่างการพิจารณาคดี โดยบุคคลที่เป็นล่ามนั้น ไม่เพียงแต่แปลเนื้อหาได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นบุคคลที่สามารถรู้วิธีการพูดต่อศาลไทยด้วย

ดังนั้น การช่วยเหลือสนับสนุนนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนต่างชาติ เมื่อต้องเผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่งในประเทศไทย โดยจะช่วยให้สามารถเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าใจถึงกฎหมายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ที่ทำให้มีอุปสรรคขวางกั้นทางภาษา

เราบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทุกชนิด ตั้งแต่การแปลเอกสารทางด้านกฎหมายธรรมดาทั่วไปและอย่างเป็นทางการ รวมถึงการจัดทำสัญญาเป็นภาษาอิตาเลียนตามกฎระเบียบในประเทศไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทุกด้านในระหว่างและหลังการพิจารณาคดี…ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ท่านจะพบหนทางแก้ปัญหาได้ที่นี่</br >

EURO THAI SERVICE & CONSULTING